Brige – czyszczenie łańcuchów transportowych

Brand Services reprezentuje niemiecką firmę Brige GmbH w Polsce. Firma Brige GmbH dostarcza na rynek polski doskonały system czyszczenia łańcuchów transportowych.

Czyszczenie łańcuchów transportowych przyszłości

Od wielu lat w branży technologii powierzchniowych istnieje problem ścierania oraz pękania łańcuchów transportowych. Kwestia wybrakowania spowodowanego zanieczyszczeniami stanowi od dawna duży problem przede wszystkim w takich dziedzinach przemysłu jak lakiernictwo i malowanie proszkowe. Opadanie zanieczyszczeń mechanicznych lub pyłów na elementy, które mają być polakierowane lub pomalowane proszkowo generuje obecnie wysokie koszty w przemyśle.

Kent Bridgewater i Sven Simeitis, założyciele BRIGE GmbH, rozwiązali ten problem. W tym celu w trakcie ponad 5000 godzin roboczych opracowano system czyszczenia (na mokro) łańcuchów transportowych BRIGE High-Tech, nazywany systemem B-CLEAN. W ten sposób powstała nowa generacja systemów czyszczenia łańcuchów transportowych do przenośników podwieszanych. Czyszczenie systemem BRIGE B-CLEAN  pozwala zminimalizować długie przestoje spowodowane częstą wymianą zabrudzonych łańcuchów transportowych. Zastosowanie systemu B-CLEAN umożliwia znaczną redukcję kosztów serwisowania ponoszonych przez firmy produkcyjne. Ponadto ścieranie łańcuchów zostaje zminimalizowane, a tym samym wzrasta bezpieczeństwo produkcji.

Produkty BRIGE są stosowane np. w branży technologii powierzchniowych. Systemy te można z powodzeniem i w elastyczny sposób wykorzystywać także w przemyśle samochodowym, spożywczym lub farmaceutycznym.

BRIGE GmbH stawia na ducha wynalazczości, czwartą rewolucję przemysłową, sztukę inżynieryjną oraz budowę maszyn. Widać to także po nowoczesnym wyglądzie ich urządzeń. Opracowują ukierunkowane rozwiązania dla swoich klientów.

W celu uzyskania więcej informacji proszę odwiedzić następującą stronę: http://www.brige.de

Ściągnij katalog PDF – Katalog Brige PL

Serwis – czyszczenie łańcuchów transportowych z zanieczyszczeń mechanicznych !!!:

Wraz z firmą Brige GmbH, oferujemy naszym klientom czyszczenie łańcuchów transportowych. Dlatego też, jeżeli Państwo chcecie otrzymać ofertę, to proszę podać długość linii transportowej, ile linii transportowych do czyszczenia, prędkość linii transportowej. Proszę wysyłać zapytania ofertowe na adres email: office@brand-services.pl Przygotujemy dla Państwa ofertę.